Birou de traduceri

TRADUCERI AUTORIZATE, LEGALIZARI, INTERPRETARIAT PLOIEŞTI

ENGLEZA, GERMANA, FRANCEZA, SPANIOLA, ITALIANA

Date de contact:

ENGLEZA, GERMANA, SPANIOLA, FRANCEZA
MOBIL: 0723 182481 FAX: 0344 814447
email: oana_bazavan@yahoo.com

ITALIANA
MOBIL: 0744 681 496 FAX: 0344 814447
E-mail: marcavio@yahoo.com

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Traducatorul autorizat – profesie liberala

Intrucat subiectul este disputat, am incercat sa fac un rezumat al textelor legale pentru clarificarea situatiei traducatorului autorizat ca profesie liberala:

1. In primul rand, exercitarea profesiei de traducator autorizat este reglementata de legile 178/ 1997 si 281/ 2004

2. Normele de aplicare ale Codului Fiscal prevad: “Art. 47. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific, literar, artistic, educativ, si altele, de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, TRADUCATORI, sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate”

3. Nomenclatorul CAEN revizuit, la Sectiunea M mentioneaza “Activitati profesionale, stiintifice si tehnice”, in cadrul carora se afla codul 743: Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) – si nu cum eram inregistrati in fostul nomenclator, la „secretariat si traduceri”

 4. In Anexele la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, mai exact :   in Anexa 2, Lista profesiilor reglementate în România, subpunctul m) si in Anexa 3, Lista autorităţilor competente corespunzătoare fiecărei profesii reglementate în România, tot la subpunctul m), este mentionata profesia de TRADUCATOR AUTORIZAT, in subordinea Ministerului de Justitie

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Cea mai mare bucurie

Sunt un om care îşi iubeşte profesia. Ceea ce americanii numesc „workoholic” e prea sărac în sensuri pentru a mă defini exact. Mă mândresc de asemenea că sunt înconjurată de oameni care, la rândul lor, fac cinste profesiilor pe care le practică. De aceea am marea bucurie să introduc în „scenă”, din generaţia nouă de traducători, o Profesionistă: vă recomand în Bucureşti cu cea mai mare încredere şi răspundere – doar am văzut-o crescând sub ochii mei – pe o tânără traducătoare de germană–engleză, cu licenţă şi master de la Facultatea de Limbi Străine, secţia Traducători, colaboratoare de 8 ani a biroului meu, deja cu state de 1 an în capitală (aştept CV-ul să mă mândresc cu el!). Vă rog aplauze de încurajare pentru…. sora mea !!!

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Top Ten Misconceptions about Translation and Translators

by Caitilin Walsh. Reprinted from the August 1994 ATA Chronicle.

10. Anybody with two years of high school language (or a foreign-tongued grandmother) can translate.
9. A good translator doesn’t need a dictionary.
8. There’s no difference between translation and interpretation.
7. Translators don’t mind working nights and weekends at no extra charge.
6. Translators don’t need to understand what they’re translating.
5. A good translator doesn’t need proofing or editing.
4. Becoming a translator is an easy way to get rich quick.
3. Translation is just typing in a foreign language.
2. A translator costs $49.95 at Radio Shack and runs on two ‘C’ batteries.

And the #1 misconception about translation and translators:

1. That marketing copy that took a team of 20 people two months to put together can be translated overnight by one person and still retain the same impact as the original.

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Just for laughs – Euro English

„The European Commission has just announced an agreement whereby English will be the official language of the EU rather than German which was the other possibility. As part of the negotiations, Her Majesty’s Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a five year phase-in plan that would be known as “Euro-English”.

In the first year, “s” will replace the soft “c”. Sertainly, this will make the sivil servants jump with joy. The hard “c” will be dropped in favour of the “k”. This should klear up konfusion and keyboards kan have 1 less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year, when the troublesome “ph” will be replaced with “f”. This will make words like “fotograf” 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be ekspekted to reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkorage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horible mes of the silent “e”s in the language is disgraseful, and they should go away.

By the fourth year, peopl wil be reseptiv to steps such as replasing “th” with “z” and “w” with “v”.

During ze fifz year, ze unesesary “o” kan be dropd from vords kontaining “ou” and similar changes vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters.

After zis fifz yer, ve vil hav a reli sensibl riten styl. Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi to understand ech ozer. Ze drem vil finali kum tru! And zen world!”

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Ziua Internaţională a Traducătorilor

Ziua Internaţională a Traducătorilor este sărbătorită în întreaga lume la 30 septembrie, de ziua Sfântului Ieronim, traducător al Bibliei din limba greacă, ebraică şi aramaică în limba latină la cererea papei de a revizui traducerile vechi ale Sfintei Scripturi. Traducerea Sfântulului Ieronim, Biblia Vulgata, este încă textul oficial al Bibliei în Biserica Romană. Ieronim a fost sanctificat în Biserica Romano – Catolică şi recunoscut ca Doctor al Bisericii. De asemenea, Ieronim a fost sanctificat şi de Biserica Ortodoxă, fiind numit Fericitul Ieronim.  (cf. Wikipedia)

Câteva frânturi de gând legate de vocaţia de traducător:

Gândirea comună europeană este opera colosală a traducătorilor. Fără traducători nu ar exista Europa, nu ar exista literatura mondială. Fără traducători eu nu l-aş fi citit pe Cervantes, iar dumneavoastră pe Kafka. Traducătorii sunt de o mie de ori mai importanţi decât deputaţii din Parlamentul European.  (Milán Kundera, romancier şi un eseist francez de origine cehă)

 Traducerea este un don de soi – un act/gest de dăruire de sine, de abnegaţie, de sacrificiu dacă vreţi – ce altceva înseamnă să-ţi pierzi liniştea, somnul până în clipa în care vei reuşi să traduci cum trebuie un vers dintr-un mare Poet român, stând uneori 18 – 20 ore din 24 pironit în scaun sau nopţile cu ochii în tavan, căutând ideea salvatoare, fărâma de geniu cu care poţi echivala geniul marelui Poet într-o limbă modernă. Sau ferfeniţând dicţionarele pe care ai dat o avere, în căutarea soluţiei optime, sfidând problemele puse ochiului de ecranul monitoarelor de calculator, atunci când trebuie consultate – cuvânt cu cuvânt – şi marile dicţionare de limbă de pe Internet. Un dar nepreţuit, plătit uneori cu un preţ prea mare, pe care infinit de puţini semeni ştiu să-l aprecieze, iar instituţiile statului, practic niciodată! Se mai poate vorbi de apostolat, de mucenicie, chiar de mecenat, dintr-un anume punct de vedere… Oricum, parafrazându-l pe Ungaretti, putem afirma – cel puţin în ceea ce ne priveşte: M’illumino d’immenso!, mai pre româneşte – imensitatea efortului meu mă i-luminează, îmi aduce Lumina… mă smulge din ghearele Întunericului… mă scapă de bezna din capul celor care pretind că traducerea este ori imposibilă, ori un act de trădare…       (Prof. Dr. Constantin Frosin: „Traducerea ca Dar“)

 Utilitatea traducerii rezidă, înainte de toate, în îmbogăţirea limbii ţintă, deoarece frecventarea unei alte limbi favorizează cunoaşterea noilor idei.   (Marie-Claude Frédéric Vaultier – Despre Traducere – 1812)

Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere să săvârşească minuni? Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? Oare toţi pot să tălmăcească? Râvniţi însă la darurile cele mai bune.  (Epistola I către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel)

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Traduceri autorizate si activitati ilegale: Extras din Punctul de vedere al Uniunii Nationale a Traducatorilor Autorizati din Romania – 2009

Întrucât în ultima vreme au existat tot mai multe semnale că unii agenţi economici ce desfăşoară activităţi comerciale interferează cu activităţile reglementate de legi speciale care ţin fie de domeniul justiţiei, fie de domeniul activităţii notariale, fie de domeniul rezervat exclusiv instituţiilor şi autorităţilor publice de stat, Uniunea Naţională a Traducătorilor Autorizaţi din România (denumită în continuare UNTAR) iniţiază prezentul dialog instituţional.

1. Potrivit Codului Comercial adoptat prin D.L. nr. 1.233/1887 M. Of. nr. 31/10 mai 1887 pot constitui fapte de comerţ traducerile care fac obiectul dreptului de autor (“Întreprinderile de editură, librărie si obiecte de artă când altul decât autorul sau artistul vinde;” Potrivit art. 8 din Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe constituie obiect al dreptului de autor: a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o munca intelectuală de creaţie;

2. Nu constituie obiect al dreptului de autor, conform art.9 punctul b din aceeaşi lege : “textele oficiale de natura politică, legislativă, administrativă, judiciară si traducerile oficiale ale acestora;” Această activitate este reglementată şi se exercită conform unei legi speciale şi anume Legea 178/1997 numai în baza unei autorizaţii eliberate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru persoane fizice. Autorizaţia nu se eliberează persoanelor juridice.

Legea 178/1997 enumără şi persoanele juridice care pot angaja şi folosi traducători autorizaţi ( Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie si Parchetul Naţional Anticorupţie) pe baza de contracte civile pentru prestări de servicii. O altă formă de angajare nu este prevăzută de lege.

Societăţile comerciale nu sunt abilitate prin lege nici să folosească nici să angajeze traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi orice interferenţă a acestora în activităţile reglementate de Legea 178/1997 considerăm că este ilegală şi iresponsabilă. Aşadar, în orice situaţie în care un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti încheie un contract de muncă sau de colaborare cu o societate comercială, considerăm că este abuzivă şi ilegală orice referire în cadrul acestor documente sau în fişa postului la activităţile desfăşurate în baza Legii 178/1997, aceste activităţi urmând să se desfăşoare distinct şi să fie plătite separat, cu obligaţia traducătorului de a întocmi documente care să confirme plăţile şi încasările şi de a plăti impozitele aferente.

Multe societăţi comerciale înfiinţate şi funcţionând în baza Legii 31/1990 cu modificările ulterioare fac publicitate la activităţi pentru care nu au fost autorizate: traduceri autorizate (Legea 178/1997), apostilări (Convenţia de la Haga 5 octombrie 1961, Legea 121/2005), supralegalizări (Legea 105/1992). Precizăm că pentru desfăşurarea activităţilor amintite conform actelor normative în vigoare este nevoie fie de o autorizare în baza unei legi, fie de o autorizaţie emisă de o autoritate publică. Astfel, activitatea de traduceri autorizate o pot desfăşura numai persoanele fizice autorizate de Ministerul Justiţiei, apostilarea documentelor se face numai de prefecturi şi tribunale, iar supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi de Ministerul Justiţiei. Nicio societate comercială nu are competenţe definite de lege în acest sens. Considerăm că aceasta este o practică comercială incorectă întrucât alterează în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului mediu care crede că „firma este autorizată să facă aceste activităţi şi că ele chiar acolo se fac”.

În publicitatea de acest tip există şi omisiuni deoarece nu se face menţiunea expresă că societatea comercială respectivă nu este autorizată pentru astfel de activităţi. De asemenea, se creează impresia că traducerile autorizate, apostilarea şi supralegalizarea documentelor ar putea fi vândute în mod legal, ceea ce este imposibil deoarece acestea sunt definite de lege ca acte de autoritate publică (punctul 9 din anexa 1 din Legea 363/2007). […]

Purtator de cuvant,

Iulia Zestroiu

Uniunea Naţională a Traducătorilor Autorizati din România

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Legea 178/ 1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor

L E G EA

pentru autorizarea şi plata interpretilor şi traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati şi de Ministerul Justitiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. – (1) Ministerul Justitiei şi Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate în munca, interpreti şi traducatori pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi straine.
(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi organele de cercetare penala utilizeaza interpreti şi traducatori, în conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz.
(3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti şi traducatori în conditiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activitatii notariale nr. 36/1995.
(4) Avocatii pot angaja şi utiliza interpreti şi traducatori în scopul exercitarii profesiei, potrivit legii.

Art. 2. – Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati şi pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justitiei.

Art. 3. – Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman;
b) nu are antecedente penale şi se bucura de buna reputatie profesionala şi sociala;
c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau în limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii.

Art. 4. – (1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei în cel mult 60 de zile de la solicitare.
(3) Forma şi continutul autorizatiei sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 5. – (1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti şi parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici şi Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici şi barourilor de avocati.
(2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator – autorizat.

Art. 6. – (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita în conditiile prezentei legi, inceteaza în urmatoarele cazuri:
a) la cerere;
b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3;
c) pentru incapacitate profesionala, sesizata în scris de beneficiar;
d) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate.
(2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei şi se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei în cauza.

Art. 7. – (1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute la art. 1, pentru limbile minoritatilor nationale şi pentru limbile straine de circulatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii.
(2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii.

Art. 8. – Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci cand interpretii vor fi solicitati în zilele de repaus saptamanal, în zilele de sarbatori legale sau în alte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum şi pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00–6,00.

Art. 9. – (1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza:
a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum şi dintr-o limba straina de circulatie internationala, în limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza şi altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) şi b) se majoreaza cu 50%;
d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenta (24–48 de ore), plata se face la tarifele prevazute la lit. a), b) şi c), majorate cu 50%.
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica în mod corespunzator şi în cazul interpretilor.

Art. 10. – (1) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de – transport, intretinere, locuinta şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.
(2) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare şi diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile în unitatile bugetare.

Art. 11. – Tarifele prevazute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în conditiile legii.

Art. 12. – Tarifele prevazute la art. 7 şi 9 se vor indexa periodic, prin hotarare a Guvernului, în acelasi – procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice.

Art. 13. – Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 14. – Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi, interpretii şi traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura în continuare aceasta activitate, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 3.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized